;

Kløfta IL Miklagard Akademiet


Vi åpner for prøvetrening med akademiet fredag 27/3 og tirsdag 31/3, alder 2013-2008. Itillegg til ordinære akademitrenere, vil det delta A-lags spillere fra Ull/Kisa disse to dagene.

Etter disse to prøvedagene vil det være mulig å melde seg på akademiet for ukene 16-24

Pris for ukene 16-24:

Enkeltdag, tirsdag eller fredag 1000,-

Pris begge dager 1600,-Kløfta IL - Miklagard Akademiet vinter/vår 2020

Kløfta il, i samarbeid med Miklagard ønsker velkommen til fotballakademi for gutter og jenter født 2013-2008, et ekstra spiller utviklingstiltak med treninger iSFO-tiden.

Fotballakademiet kommer i tillegg til lagets egne treninger og er for alle som ønsker et ekstratilbud, uansett nivå, fotballferdigheter og klubbtilhørighet.

Ansvarlig for opplegget er Ull/Kisa og med som instruktører er trenere fra utviklingsavdelingen i Ull/Kisa, i tillegg til instruktører fra Kløfta il. Alle med god trenerkompetanse.

Treninger       

Ved påmelding kan man velge mellom å delta en eller to dager i uka.

Treningstidene er tirsdager kl 1445-1600 og fredager kl 1445-1600. Tiden før og etter oppstart trening kan nyttes til klesskifte og matspising i garderoben i Kløftahallen under oppsyn av trenerne. Begge dager avsluttes kl 1615 (hente tid). Treningene er på kunstgresset i Bakkedalen. Aldersgruppen blir delt inn i 3 grupper. U8(født 2012 og 2013), U10 (født 2010-2011) og U12 (født 2009-2008).

Spond vil bli benyttet som kommunikasjonsplattform.

Det tilrettelegges for transport fra Åreppen til Bakkedalen umiddelbart etter skoleslutt tirsdager og fredager mot et tillegg på kr 500 per semester for en dag per uke og 1000 kr per semester for to ganger per uke.

Påmelding og priser

Ved påmelding så melder man seg på et semester om gangen. Et semester er fra januar-juni og fra august til desember. Denne påmeldingen gjelder treninger fra uke 4/2020 og til og med uke 24/2020. Prisene for en trening i uka er kr 2400, mens prisen for to treninger per uke er kr 3600. Ved påmelding kan det velges å betale en gang per måned eller alt samlet. Fotballakademiet følger skoler utafor skoleåret og det vil dermed ikke bli treninger de dagene skolen har fri.

Ta kontakt på telefon eller mail:

Steffen Nystrøm

Dagligleder

Tlf40451755

Epost:kil@kloftail.no

Detaljer

Arrangør: Kløfta Akademi
Dato: 21.01.2020
Påmeldingsfrist: 20.12.2020
Antall påmeldte: 53
Ledige plasser: 17
Totalt antall plasser: 70

Priser og påmeldingsvalg

Pris påmelding fra kr 100 til 3600

 • Tirsdag - Betale alt i dag! kr 2400
 • Fredag - Betale alt i dag! kr 2400
 • Begge dager - Betale alt i dag! kr 3600
 • Transport 1 dag - Betale alt i dag kr 500
 • Transport 2 dager - Betale alt i dag kr 1000
 • Tirsdag - Avdrag kr 480
 • Fredag - Avdrag kr 480
 • Begge dager - Avdrag kr 720
 • Transport 1 dag - Avdrag kr 100
 • Transport 2 dager - Avdrag kr 200
 • Tirsdager-Uke 16-24 kr 1000
 • Fredager- Uke 16-24 kr 1000

Du er ikke påmeldt