;

Påmelding Høst 2020 Fana Turn

Oversikt breddepartier høsten 2020


Parti   Sted   Dag   Tid   Pris
Voksen/Barn 3-4 år  Slåtthaughallen  Onsdag  16:30-17:15 975
Turnskolen 5-6 år  Slåtthaughallen  Onsdag  17:15-18:00 975
Turnskolen 1.-2. trinn    Slåtthaughallen  Onsdag  18:00-19:00 975
Turnskolen 3.-4. trinn  Slåtthaughallen  Onsdag  19:00-20:00 975
Turnskolen 5.-8. trinn  Rådalslihallen   Torsdag  19:00-20:00 975
Gutteturn 1.-4. trinn  Rådalslihallen  Torsdag  18:00-19:00 975
Rytmisk Gymnastikk 1.-2. trinn  Rådalslihallen  Tirsdag  16:30-17:30 975
Rytmisk Gymnastikk 3.-4. trinn Rådalslihallen  Tirsdag  17:30-18:30 975
Rytmisk Gymnastikk 5.-8. trinn Apeltunhallen  Onsdag  18:00-19:30 1175


Medlemskontingent: 

Medlemskontingent er prisen for selve medlemskapet i Fana Idrettslag. Medlemskontingent gir medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet samt rabatter hos samarbeidspartnere som for eksempel Intersport på Lagunen.

Medlemskontingent til Fana IL faktureres separat en gang pr år pr e-post, om våren for eksisterende medlemmer, og fortløpende for nye medlemmer. 

Kontingent støttemedlem kr 350 pr år

Kontingent medlem 17 år og yngre kr 425 pr år

Kontingent medlem 18 år og eldre kr 550 pr år

 

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Kontingent betales bare én gang uansett hvor mange aktiviteter man driver med.

Treningsavgift:

Treningsavgiften er betalingen for å trene på et parti i et semester.


Breddeparti barn/ungdom 45-60 min/uke kr 975 pr semester

Breddeparti barn/ungdom 90 min/uke kr 1175 pr semester


Faktura sendes ut ved oppstart. Hvis man ikke skal benytte plassen må man melde seg av pr e-post til turn@fanail.no


Oppstart:

Informasjon om oppstart kommer senere.


Detaljer

Arrangør: Fana Idrettslag - Turn
Dato: 31.12.2020
Påmeldingsfrist: 31.12.2020

Priser og påmeldingsvalg

Pris påmelding fra kr 975 til 1175

  • Voksen/Barn 3 - 4 år kr 975
  • Turnskolen 5-6 år kr 975
  • Turnskolen 1-2 trinn kr 975
  • Turnskolen 3-4 trinn kr 975
  • Turnskolen 5-8 trinn kr 975
  • Gutteturn 1-4 trinn kr 975
  • RG 1-2 trinn kr 975
  • RG 3-4 trinn kr 975
  • RG 5-8 trinn kr 1175

Du er ikke påmeldt