;
EventDetails

Frivillig funksjonær i Kongelig Norsk Seilforening 2022

Funksjonær-arrangement

Laster

{{statusText}}

Hei!

Du har nå kommet til siden hvor frivillige i KongeligNorsk seilforening melder sin interesse. 
Når du trykkel "meld deg på" vil du få en oversikt over allearrangementene KNS skal gjennomføre i 2022 og kan krysse av for det du ønsker åbli med på.

Hvert arrangementhar en organisasjons-sjef som vil ta kontakt når du melder deg for etarrangementet. Noen av arrangementene er allerede fyllt opp med funksjonærer ogdet er ikke alltid plass til flere, men kryss av for det du har lyst til å blimed på så holder vi deg informert uansett. 

Hvis du er en nyfrivillig setter vi pris på om du også tar deg tid til å skrive noen linjer omdeg selv og hvis du har erfaring som seiler eller arrangør så få det gjerne medher. 

Vakter

Overnattingssted: {{projectPerson.projectApplication.accommodationSite}} Ikke tildelt

{{day.projectDay.name}} {{day.projectDay.dayDate | date: 'dd.MM.yyyy'}}

{{day.projectDay.description}}

{{pos.projectPosition.name}}
{{pos.person.firstName}} {{pos.person.lastName}}
{{pos.projectPosition.startDate | date: 'HH:mm'}} til {{pos.projectPosition.endDate | date: 'HH:mm'}}
{{pos.projectPosition.location}} Ingen oppmøtested
{{pos.projectPosition.description}} Ingen beskrivelse

Ikke tildelt vakt
{{day.projectFunctionCategory.categoryName}}

Detaljer

Arrangør: Kongelig Norsk Seilforening
Startdato: 30.11.2022
Sluttdato: 30.11.2022

Påmeldte

{{projPerson.person.firstName}} {{projPerson.person.lastName}} {{projPerson.statusText}}

Dokumenter

Ingen dokumenter angitt

Kontaktperson

Ingen kontaktperson oppgitt