;

Funksjonærer til feltstevne 06. juni 2021

Vi nærmer oss raskt til det første feltstevne i år, og iden forbindelsetrenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig finanledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass,regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver ogdommere/standplassledere. 

Det blir et par mindre dugnader i perioden før stevnet, og den førsteblir på tirsdag 18.5. Det er bare å ta med seg arbeidshansker, hammer, og godthumør. Det er også behov for hjelp på ettermiddagen fredag 04.06. Da skalskivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanligforegå dagen før, det vil si lørdag 05.06.2021. Alle våre funksjonærer skytergratis.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver. Det ermulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag.Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Covid-19:

Det er usikkert om stevnet kan gjennomføres grunnet smittevernregler.Foreløpig jobber vi som om det blir stevne. Dersom reglene blir slik atarrangementer er lov i Øvre Eiker og ikke i Drammen, kan stevnet gjennomføres,men skyttere bosatt i Drammen kan hverken delta eller være funksjonærer.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 06. juni 2021
Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Johnny Amir Ahmad, 95272569, feltoppmann@aronsk.no


Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne dennehelgen.


Stryret


Detaljer

Arrangør: Aron Skytterklubb, Drammen
Dato: 06.06.2021
Påmeldingsperiode: 16.05.2021 - 04.06.2021

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Hjelpemannskap
  • Dommere/standplassledere

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter