;

Ishavssvøm 2022

Helgen 12. og 13. februar arrangerer vi Ishavssvøm!

Tromsø svømmeklubb inviterer til Fjordkraft Open i Tromsøbadet lørdag 12. og søndag 13. februar 2022 i Tromsøbadet. Fjordkraft Open er et åpent stevne som arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er åpent for svømmer fra 9 år og eldre, samt parasvømmere.


Påmeldingsfrist:

Påmelding i Rubic senest onsdag 2. februar 19.00.

Innbydelsen til stevnet finner dere her: https://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2022/Februar/20220212TromsOSKIshavssvOmI.pdf


Egenandel:

Utøvere 2011 og eldre: 250 kr pr utøver.

Utøvere 2012 og 2013: 100 kr pr utøver.

Denne må betales før påmeldingen er gyldig, hvis ikke blir den automatisk slettet etter 2 timer.


Dugnad:

Ved hjemmestevne må nesten alle foreldre hjelpe til på ulike måter (som tidtaker, lagleder for de yngste, sekretariat, dommere,opprigg/nedrigg osv.). For de yngste barna ønsker vi å ha flere hjelpere for TSK-svømmere. Oppgaven krever ingen forkunnskaper, gir tilgang i hallen hele stevnedagen og er flott måte å bli kjent med svømmere og klubben. Alle som har barn fra Utvikling 5 til Satsing 1 vil kunne få tildelt arbeidsoppgaver på hjemmestevner, uansett om ditt barn deltar eller ikke på stevnet.  

Stevnet gjennomføres uten adgang for publikum. Foreldre som ønsker tilgang til svømmehallen må altså bidra i ulike dugnadsrolleri hallen for å kunne være der. Meld deg på innen onsdag 2. februar kl 19, etter dette tidspunkt vil de som ikke har meldt seg bli plassert der det er ledig plass.

Dommerpåmelding – https://app.rubic.no/Public/Projects/710

Dugnadpåmelding - https://app.rubic.no/Public/Projects/816

For å delta på stevnet må det samtykkes til dugnadsarbeid og at man kan kontaktes på telefon i forbindelse med dette. 


Øvelser/lisens

Utøvere 2011 og eldre: Det er ingen begrensinger på antall øvelser.

Utøvere 2012 og 2013: Det er ingen begrensinger på antall øvelser.

Lisens

Det er viktig at alle går inn og betaler/oppretter lisens hvis man ikke allerede har gjort dette i 2022. Husk at det skal stå betalt og ikke registrert på lisensen. Mer informasjon om lisens og annen viktig informasjon om konkurranser finner dere her: https://www.tsksvomming.no/konkurranse/info-om-konkurranser

Har dere ikke hatt lisens tidligere år, må dette opprettes av lisensansvarlig. Ta kontakt på magnus@tsksvomming.no og skriv fullt navn på utøveren det gjelder, så opprettes det lisens.

Anbefaling av øvelser til utøvere på utvikling 1 til 2:

400 fri lørdag og 200 im søndag. Utenom disse to anbefaler vi 3-4 varierte øvelser til fordelt på de to stevnedagene, snakk gjerne med treneren din om hvilke som kan være lurt å svømme for deg.

Vi ønsker i tillegg at alle melder seg på minst 1 stafett (klubben dekker stafettutgiftene). Dette er viktig for å skape en lagkultur i klubben.

Anbefaling av øvelser til utøvere på utvikling 3:

200 fri lørdag og 200 im søndag. Utenom disse to anbefaler vi 3-4 varierte øvelser til fordelt på de to stevnedagene, snakk gjerne med treneren din om hvilke som kan være lurt å svømme for deg.

Vi ønsker i tillegg at alle melder seg på minst 1 stafett (klubben dekker stafettutgiftene). Dette er viktig for å skape en lagkultur i klubben.


Anbefaling av øvelser til utøvere på utvikling 4 og 5:

100 fri lørdag og 50 rygg søndag. Utenom disse to anbefaler vi 3-4 varierte øvelser til fordelt på de to stevnedagene, snakk gjerne med treneren din om hvilke som kan være lurt å svømme for deg.

Vi ønsker i tillegg at alle melder seg på minst 1 stafett (klubben dekker stafettutgiftene). Dette er viktig for å skape en lagkultur i klubben.


Smittevern:

Vi tar forbehold om endringer av arrangementet knyttet til nasjonale eller lokale regler knyttet til covid- 19. Som arrangør forbeholder vi oss retten til å sette en maksgrense på antall deltagere og tilskuere på arrangementet basert på smittevernregler på arrangementsdatoen.
Dersom dette skulle
bli aktuelt, så vil stevneansvarlig ha suverenitet om hvordan utvelgelsen gjøres.


Endringer kan måtte gjennomføres med kort
frist. Det vil bli gitt informasjon om dette så tidlig som mulig og senest under lagledermøtet.
Stevnet gjennomføres uten publikum. Foreldre som ønsker tilgang til svømmehallen kan bidra som i ulike dugnadsroller ved arrangementet.

Generelle smitteverntiltak vil fortsatt gjelde:

1. Syke personer skal holde seg hjemme

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Detaljer

Arrangør: Tromsø Svømmeklubb
Dato: 12.02.2022
Påmelding åpner: 19.01.2022
Påmelding stenger: 02.02.2022

Priser og produkter

Pris påmelding fra kr 100 til 250

  • Egenandel 2012 og 2013 kr 100
  • Egenandel 2011 og tidligere kr 250

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter