;

Funksjonærer til feltstevne - 4. september 2022

Vi nærmer oss raskt til feltstevne. Dette er ett samarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb og Hokksund PK, hvor Aron Skytterklubb står som arrangør. I den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere.

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen torsdag 1 og fredag 2. september fra 17.00 og utover. Det skal settes opp nye bakgrunner, skivestativene skal finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 03. september 2022 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen 08:15 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.30 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører og får med seg samme informasjon.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også - dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 4. september 2022

Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Johnny A. Ahmad, 95272569, feltoppmann@aronsk.no


Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.


Styret

Detaljer

Arrangør: Aron Skytterklubb, Drammen
Dato: 04.09.2022
Påmeldingsperiode: 01.08.2022 - 04.09.2022

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Hjelpemannskap
  • Dommer/standplassleder
  • Dugnad - Torsdag
  • Dugnad - Fredag
  • Trenger å låne klubbvåpen
  • Sekreteriat

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter