;

Funksjonærer til feltstevne 24. oktober 2021

Vi nærmer oss raskt til feltstevne i år, og i den forbindelse trenger vi en del funksjonærer ute i feltløypa. Dette er en veldig fin anledning for nye skyttere å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm. Vi trenger hjelp av funksjonærer til lapping av skiver og dommere/standplassledere. 

Det er også behov for hjelp på ettermiddagen onsdag 20. oktober fra 17.00 og utover. Da skal skivestativene finpusses, standplassene ryddes og nye skiver skal stiftes opp.

Funksjonærskyting:

Funksjonærskytingen er for de som hjelper til, og den vil som vanlig foregå dagen før, det vil si lørdag 23. oktober 2021 fra 08:00. Alle våre funksjonærer skyter gratis. Oppmøte stevnedagen 08:15 hvor det avholdes informasjons møte for alle funksjonærene kl 08.30 på 25 meteren. Det er viktig at alle hører det samme.

Bevertning:

Stevnedagen får funksjonærene enkel lunsj og en brus hver.  Siste laget går ut kl. 16.00 så det lønner seg å ha med litt mat og drikke selv også - dagen blir lang. Det er mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kafeen til funksjonærpriser lørdag. Lørdag er det også gratis kake og kaffe.

Påmelding:

Det er ønskelig om du melder deg på via linken: Funksjonærer til feltstevne 24. oktober 2021
Om du får problemer kontakt vår feltoppmann, Johnny Amir Ahmad, 95272569, feltoppmann@aronsk.no


Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til på feltstevne den helgen.


Stryret

Detaljer

Arrangør: Aron Skytterklubb, Drammen
Dato: 24.10.2021
Påmeldingsperiode: 27.09.2021 - 24.10.2021

Priser og produkter

Pris påmelding kr 0

  • Hjelpemannskap
  • Dommere/standplassledere
  • Sekreteriat
  • Mulighet for å hjelpe til på dugnad 20 oktober

Din status

Du er ikke påmeldt

Dokumenter

Ingen dokumenter